DEKARBO PREVODOVKY

Vplyvom striedania teplôt a vysokého zaťažovania prevodoviek a diferenciálov, a to obzvlášť v mestskej prevádzke, dochádza k zvyšovaniu teploty prevodových olejov. Tým vznikajú termálne a oxidačnej degradácie, ktoré vedú k veľmi výraznému zníženiu životnosti prevodových olejov a k tvorbe usadenín.

Usadeniny významne obmedzujú činnosť, výkon a životnosť prevodoviek a diferenciálov. To sa vyznačuje zlým radením, chvením, zvýšenou hlučnosťou a nepokojným chodom. Následkom je vysoká miera opotrebenia, ktorej dôsledkom je výrazné zvýšenie prevádzkových nákladov. Riešením je dekarbonizácia diferenciálov a prevodoviek, ktorá odstráni usadeniny z celého systému. Prevádzka tak už nebude hlučná ani nepokojná. Dekarbonizáciu odporúčame zveriť odbornému servisu.

Okamžitý účinok výrobkov BG servisu diferenciálov a prevodoviek.
 ÚČINOK VÝROBKOV BG

 • Efektívne odstráni usadeniny (dekarbonizácie) z celého  
    systému prevodovky a diferenciálov
 • Zabráni tvorbe nových usadenín
 • Veľmi výrazne predĺži oxidačnú a termálnu stabilitu
    prevodových olejov a tým aj ich životnosť
 • Predĺži životnosť prevodoviek a diferenciálov
 • Regeneruje gumové súčasti

 VYRIEŠI PROBLÉMY

 • Zlé radenie
 • Nepravidelný a hlučný chod
 • Šklbanie
 • Hlučnosť ložísk a prevodov
 • Únik oleja