DEKARBO RIADENIA

 V posilňovači riadenia je pre jeho správnu funkciu použitý vo väčšine prípadov minerálny olej, v niektorých prípadoch syntetická kvapalina. Obe kvapaliny podliehajú degradácii, ktorá je závislá na prevádzkových podmienkach v systéme posilňovača riadenia. Avšak priemerná životnosť kvapaliny je cca 30 000 km alebo 2 roky.

V dlhšom období vplyvom pôsobenia vysokej teploty, ktorá je v posilňovači riadenia normálnym prejavom, dochádza k termálnej a oxidačnej degradácii kvapaliny. To má za následok zvýšené množstvo usadenín, ktoré zapríčiňujú opotrebenie čerpadla a ďalších súčastí. Prejavom je hlučnosť, šklbanie a následné poškodenie systému posilňovača riadenia. Bežne sa vykonáva výmena kvapaliny v posilňovači riadenia, kde dôjde len k výmene cca 80% starej kvapaliny.

Zvyšných 20% kvapaliny rýchlo degraduje novo naplnenú kvapalinu. BG servis posilňovača riadenia zaručuje odstránenie 100% starej kvapaliny a vykonávajú ho odborné servisy vybavené BG výrobky.

Okamžitý účinok výrobkov BG servisu konania.

ÚČINOK VÝROBKOV BG

 • Efektívne odstráni usadeniny z celého systému posilňovača riadenia
 • Zabráni tvorbe nových usadenín
 • Veľmi výrazne predĺži oxidačná a termálne stabilitu kvapaliny a tým aj jej životnosť
 • Zaistí výplach a výmenu 100% kvapaliny
 • Zaistí tichý chod a správnu funkciu posilňovača
 • Regeneruje gumové súčasti

 VYRIEŠI PROBLÉMY

 • Hlučný posilňovač riadenia
 • Nepravidelný chod
 • Šklbanie v krajných polohách
 • Preskakovanie počas zatáčania
 • Kontaminácia novej kvapaliny
 • Únik kvapaliny
 • Penenie kvapaliny