Predstavenie novinky Dekarbo

od Marián Hatiar
v Blog
Návštevy: 1725

Fakt, že sa v spaľovacom motore pri jeho práci vytvára karbón asi pozná každý motorista. A že motory mechanicky poškodzuje tiež nieje nič nové.

BG dekarbonizácia je unikátne odstránenie pevných uhlíkových usadenín chemicky bez zložitých, drahých a nebezpečných mechanických procedúr. Tieto usadeniny vznikajú pôsobením vysokých teplôt na uhľovodíkové látky alebo pri spaľovaní paliva. O to viac sa to týka najmä nových, priamovstrekových motorov (TSi, FSi, GDi, T-GDi a ich klonov) s nájazdom nad 70.000 km.

Súčasti motorov, prevodoviek, diferenciálov a ďalších systémov sa časom začnú zanášať karbónovými usadeninami (obzvlášť pri motoroch s priamym vstrekovaním paliva do spaľovacieho priestoru), ktoré vznikajú pôsobením vysokých teplôt na uhľovodíkové látky (palivo, oleje). Tieto usadeniny začnú postupne zanášať sacie a výfukové ventily, vstrekovacie trysky, spaľovaciu komoru, výfukový systém i katalyzátor. To má za následok stratu výkonu motora, pokles kompresných tlakov, vyššiu spotrebu paliva,  nepravidelné zážihy, klepanie motora, zlé štartovanie.

Odstránenie týchto usadenín z motorov, prevodoviek a ďalších systémov sa nazýva dekarbonizácia. Pojem DEKARBONIZÁCIA znamená komplexné riešenie problému s tvorbou karbónových usadenín. Pred rokmi bolo jediným možným riešením v boji s karbónom kompletná demontáž motora a zložité mechanické čistenie jednotlivých súčiastok. Hrozilo však mechanické poškodenie či kontaminácia motora časticami čisteného karbónu.

Pritom je dnes ešte možné použiť rôzne špeciálne spreje s chemicky rozpustnou látkou. Tu je však problém s účinnou penetráciou tejto látky na všetkých karbónom zasiahnutých miestach. Určitou mierou na znížení výskytu karbónu v spaľovacom priestore pracujú aj niektorí svetoví výrobcovia palív.  Avšak toto predstavuje väčšinou nutnosť používať skôr špeciálne vysokooktánové palivá, pri ktorých niekoho odradí cena za jeden natankovaný liter.

 Svetovým trendom v autoopravárenskom priemysle je však momentálne celkom jednoznačne 100% účinná bezdemontážna dekarbonizácia. Dnes sú vlastne z odborného pohľadu dva základné spôsoby riešenia tohoto procesu.

Prvý spôsob dekarbonizácie - PREVENTÍVNA -  je v rukách majiteľov áut a to pomocou aplikácie špeciálneho prípravku. Jeho použitím sa udržuje celý spaľovací systém v zodpovedajúcom stave a predchádza sa tým opotrebeniu jeho častí a drahým opravám. Jedno balenie takéhoto prípravku stačí aplikovať každých 15 000 km na jednu palivovú nádrž s objemom cca 50 litrov a po celý čas nieje nutné používať žiadne ďaľšie prípravky.

Druhým riešením je komplexná - PROFESIONÁLNA - dekarbonizácia, vykonávaná v špecializovaných servisných centrách. Tento typ dekarbonizácie sa doporučuje vykonať od najazdených 50.000 km a to v prípade, že na vozidle nebola robená preventívna dekarbonizácia alebo ak sa vyskytli väčšie problémy.

Proces bez demontážnej profesionálnej dekarbonizácie spočíva v napojení motoru na prístroj s cirkulačným okruhom pre aplikáciu účinnej chemickej látky. Zároveň je nutný presne stanovený režim nastavení tlakov, priebehu akcelerácie, následného chodu vo voľnobežných otáčkach a splnení časových úsekov pre jednotlivé procesy čistenia. Celý proces komplexnej profesionálnej dekarbonizácie, kedy dochádza k premene karbónových usadenín z pevného na plynné skupenstvo, trvá najviac 1,5 hodiny. Nasleduje skúšobná jazda a po cca 10 kilometroch je možné zmerať emisie výfukových plynov.

Rozdiel v hodnotách je viditeľný okamžite a logicky v prospech procesu dekarbonizácie. Relatívne novým a veľmi účinným procesom je tiež čistenie nebezpečných usadenín vo filtri pevných častíc DPF. Celý proces jeho čistenia prebieha za chodu motora, kedy sa počas 180 minút efektívne a absolútne bezpečne odstránia nahromadené uhľovodíkové usadeniny (sadze). Unikátna a patentovaná technológia predchádza drahým výmenám zanesených filtrov pevných častíc a rovnako tak nebezpečnému mechanickému „vytĺkaniu“. Celý proces čistenia filtra pevných častíc sa vykonáva priamo na vozidle bez zložitej demontáže. Dekarbonizáciu nájdete už aj v našej ponuke služieb. Volajte, píšte, pomôžeme Vášmu motoru najazdiť podstatne viac kilometrov a v dobrej kondícii.