V čom Vám dekarbonizácia pomôže

od Marián Hatiar
v Blog
Návštevy: 2111

Na úvod trocha teórie.  Dôsledky karbonizácie a následnej dekarbonizácie, ktorú sme schopní vykonať u nás pocítite okamžite. Zníži sa spotreba paliva, zmiznú problémy so zlým štartovaním, nastane zlepšenie radenia prevodových stupňov.....

 

Samotný karbón (náš najväčší nepriateľ) je prirodzeným vedľajším produktom tepelného namáhania ropných produktov v motore na báze aromatických uhľovodíkov, tzn. oleja, benzínu, nafty a LPG. Nánosy karbónu a ostatných nečistôt postupne zanášajú sacie a výfukové potrubie, ventily a ich sedlá, trysky, spaľovaciu komoru, piestne krúžky a výfukový systém, čím vytvárajú netesnosti, stratu kompresie a neschopnosť motora vytvoriť homogénnu palivovú zmes, čím motor stráca na sile. Typickým prejavom je nepravidelný chod motora, zhoršené štartovanie a zvýšená dymivosť motora. Dekarbonizáciou so strojmi BG dosahujeme vyčistenie palivového, sacieho, výfukového systému a samotného motora a obnovujeme pôvodný výkon motora. Zároveň  znižujeme emisie a spotrebu motora. Pravidelnou dekarbonizáciou predlžujeme životnosť motora a znižujeme prevádzkové náklady.

Výsledky dekarbonizácie technológiou BG sú merateľné okamžite počas a aj po servise!

Vznetové motory:

  • palivový systém (palivové vedenie, vysokotlakové čerpadlo, vstrekovací systém/Common-rail/PD, vstrekovacie trysky)
  • sací systém ( zvody sacieho potrubia, zhášacia klapka, EGR ventil/cooler, sedlá ventilov nasávania)
  • výfukový systém ( sedlá výfukových ventilov, turbodúchadlo, katalyzátor, DPF, FAP, lambda sondy)

Zážihové motory:

  • palivový systém ( palivové vedenie, vstrekovací systém, palivová rampa, vstrekovacie trysky)
  • sací systém ( škrtiaca klapka, zvody sacieho potrubia, sedlá ventilov nasávania)
  • výfukový systém ( sedlá výfukových ventilov, lambda sondy, katalyzátor)