Chcem dekarbonizovať. Akú metódu zvoliť ?

od Marián Hatiar
v Blog
Návštevy: 1652

Mnohí z Vás už ste, alebo ešte len stojíte pred situáciou, že Váš motor už nieje v tej najlepšej kondícii. Nastal čas sa oň patrične postarať tak, ako sa on staral doposiaľ o Vaše potreby, alebo záujmy.

Každý z nás motoristov to dobre pozná. Pokiaľ je auto nové, tak s ním problémy niesú, ale časom je to ako u človeka. Začnú sa prejavovať rôzne neduhy spôsobené buď vekom, častým používaním, či mechanickým opotrebovaním, alebo (povedzme si to na rovinu) aj tankovaním pohonných hmôt pochybnej kvality hoc aj tankovaných na renomovaných staniciach . Tak ako u človeka, v jeho organizme, tak sa aj u auta časom zanášajú a opotrebúvajú dôležité časti a súčasti motora, prevodovky. V prvom rade si musíme povedať, že s autom je to ako s človekom - skorá prevencia nám v budúcnosti ušetrí nemalé finančné prostriedky a hlavne čas.

Takúto formu prevencie nám ponúka technický proces čistenia, ktorý sa volá "Dekarbonizácia".
Priebeh vzniku karbónových usadenín, ale aj spôsob boja proti nim bol vysvetlený v predošlých článkoch nášho blogu. V stručnosti. Karbónové usadeniny vznikajú predovšetkým pôsobením tepla na olej motorovom priestore, v prevodovej skrini.
Mechanické vyčistenie môže stáť nemalé finančné prostriedky rádovo aj v stovkách eur za prácu servisu pri odstraňovaní vrstiev karbónu.

Z výpočtu miest, kde všade môže vzniknúť problém s karbónom vieme, že oprava za určitých okolností nemusí byť vždy lacná. Možno ste už čítali, alebo počuli o dekarbonizácii, ale stratili ste sa v množstve metód, a overených, či neoverených postupov akým spôsobom sa vykonáva. Preto sme sa rozhodli, priblížiť v stručnosti 3 najpoužívanejšie spôsoby dekarbonizácie.

Ešte Vám len tak okrajovo spomenieme metódu, kde sa používa "VODA" - áno H2O. Takejto metóde sa radšej vyhnite, nakoľko voda bez "ničoho" nedosiahne nič a voda nepatrí do spaľovacieho a olejového priestoru motora, ani do žiadnej z jeho súčastí (mimo ostrekovača a chladiča). :)

V tejto tabuľke nájdete stručný prehľad možností každej metódy z parametrami zameranými hlavne na čas, pracnosť úkonu a finančné zaťaženie. Nechceme zatracovať a spochybňovať žiadnu z dostupných metód, nakoľko každá z nich má svoje opodstatnenie v rámci aktuálnych možností.

Popis: Chemická metóda BG HHO - vodíková metóda Mechanická metóda
Časová náročnosť  Do 100 minút Od 60 do 90 minút Vysoká**
Nutnosť demontáže Minimálna* Minimálna* Áno**
Pracnosť Minimálna Minimálna Vysoká
Vyčistenie sania Áno  Nie***  Áno
Vhodnosť pre LPG/CNG Áno Áno Nie
Obnova výkonu motora Priemerne do 85% Priemerne do 15% Priemerne do 90%
Možnosť svojpomoci V určitých prípadoch  Nie Čiastočná  
Dosiahnutie výsledku Po výkone Po výkone  Po výkone 
Cenové zaťaženie  Po konzultácii  Od 50€ do 300€ Vysoké**

*Je potrebné napojiť sa na palivový okruh, za účelom pripojenia stroja.

** Je nutná kompletná demontáž všetkých mechanických častí, ktoré budú čistené - dekarbonizované a následná montáž dielov.

*** Je nutné mechanické rozobratie dielu a ručné dočistenie.

V prípade záujmu o dekarbonizáciu Vášho motora nás kontaktujte.

Pokiaľ máte technické možnosti a základné automechanické zručnosti môžete si motor vyčistiť aj sám pomocou našich produktov, ktoré si môžete zakúpiť tu.